Łódzka mozaika kultur

 

Historia Łodzi wywodzi się od średniowiecza, kiedy stała się osadą miejską, jako własność biskupów włocławskich otrzymała prawa miejskie w 1423 r. Właściwy rozwój i wzrost ważności, to dopiero wiek XIX. Wtedy to na terenie nowej osady powstają warsztaty sukiennicze, osiedlają się w mieście także tkacze bawełny, do niewielkiej Łodzi z krajów niemieckich przyjeżdżają pierwsi osadnicy. Z czasem kolejne pokolenia mieszkańców rozrastają się i bogacą. Na ulicach słychać różne języki, pojawiają się mieszkańcy żydowscy, Rosjanie. Już wtedy jest to dom dla Polaków, Niemców i Żydów oraz innych narodowości. Ludność nie tylko różni się pochodzeniem, inna jest też ich kultura, obyczaje, tradycje i religia. Na łódzkiej "ziemi obiecanej", w pejzażu miasta powstają kościoły, zbory, synagogi i cerkwie.

Łódzka mozaika

Zwiedzanie proponuję rozpocząć od Muzeum Historii Miasta Łodzi, które znajduje się w dawnym pałacu rodziny Poznańskich. Oglądając wystawy poznamy zarówno najdawniejsze dzieje miasta, ale również postaci ważne i cenione w świecie, których losy były związane z Łodzią, m.in. Juliana Tuwima, Artura Rubinsteina czy Jana Karskiego. Odwiedzając muzeum, choć na chwilę trzeba zajrzeć do przypałacowego ogrodu. Punktem obowiązkowym jest spacer po dawnym imperium przemysłowym Poznańskiego, obecnie odnowione centrum Manufaktura.

Następnie odwiedzimy Cmentarz Stary, jedną z najstarszych nekropoli na terenie miasta, która jest miejscem pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli łódzkich rodów, uczestników walk o niepodległość Polski, ludzi zasłużonych dla rozwoju Łodzi.

Cerkiew Prawosławna św. Aleksandra jeden z najbardziej charakterystycznych, kolorowych i egzotycznych punktów w architektonicznym pejzażu Łodzi, centrum religii prawosławnej dla całego regionu, pamiątka po rosyjskich mieszkańcach miasta.

Księży Młyn, królestwo XIX wiecznego przemysłowca Karola Scheiblera, to miejsce klimatyczne i wyjątkowe. Obecnie osiedle pełne uroku, punkt obowiązkowy na szlaku zwiedzania prawie każdej wycieczki. Od pewnego czasu przyciąga artystów i twórców. Stanowi część większego kompleksu zabudowań poprzemysłowych. W XIX wieku, gdy Łódź rozwijała się w zawrotnym tempie, a fabryki i fabryczki pojawiały się na przemysłowej mapie osady, stanowił ogromne imperium, swoiste miasto w mieście, którego twórcą był Karol Scheibler, niemiecki fabrykant. Scheiblerowski teren stanowił w tamtym czasie jedną z siedmiu części Łodzi. O pięknie tego miejsca stanowi wszechobecna czerwona cegła oraz wyjątkowy układ przestrzenny.

W jednym miejscu w dość krótkim czasie, podczas jednego sp

aceru po malowniczej okolicy możemy uzmysłowić sobie jak funkcjonowała osada przemysłowa z przed ponad stu lat. Zobaczymy między innymi pałac największego z przemysłowców, obecnie Muzeum Kinematografii, przejdziemy przez pierwszy łódzki park miejski, podpatrzymy osiedle dla pracowników fabryki, szkołę, sklepy i straż pożarną oraz wiele innych atrakcji. Księży Młyn, to miejsce wyjątkowe o każdej porze roku!

Naszą wycieczkę zakończy wizyta w Łódzkiej Katedry, jednej z najważniejszych, najpiękniejszych świątyń katolickich w Łodzi.

Śladami Żydów

Zwiedzanie rozpoczynamy w Muzeum Historii Miasta Łodzi, które mieści się w dawnym pałacu Poznańskiego, przemysłowca żydowskiego pochodzenia. Oglądając wystawy poznamy zarówno najdawniejsze dzieje miasta, jako osady wielokulturowej, historie jej mieszkańców, ale również postaci ważne i cenione w świecie, których losy były związane z Łodzią, m.in. Juliana Tuwima, Artura Rubinsteina czy Jana Karskiego. Odwiedzając muzeum, choć na chwilę trzeba zajrzeć do przypałacowego ogrodu, a punktem obowiązkowym jest spacer po dawnym imperium przemysłowym.

Kolejnym punktem na trasie będzie Stare Miasto. Dawna kolebka średniowiecznej Łodzi, ale również miejsce najliczniej zamieszkałe przez żydowskich mieszkańców osady. Prze II wojną światową Żydzi stanowili bowiem ponad 30% mieszkańców miasta. Zajmowali się handlem, kupiectwem. Było wśród nich wielu fabrykantów, adwokatów, malarzy i artystów. W Łodzi urodził się Julian Tuwim czy Artur Rubinstein.

Wydarzenia II wojny światowej były tragiczne dla mieszkańców Łodzi, a zwłaszcza jej żydowskiej część. Miasto znalazło się na terenie Kraju Warty, zmieniło nazwę na Litzmannstadt, w którego obrębie utworzono getto.

Odwiedzimy także Park Ocalałych to miejsce szczególne i wyjątkowe w Łodzi, park pomnik, który ma upamiętniać tych którzy przeżyli holokaust, miejsce gdzie mieści się Centrum Dialog im. Marka Edelmana. Powędrujemy również na Cmentarz Żydowski jedną z największych nekropoli w Europie, miejsce spoczynku żydowskich mieszkańców Łodzi.

Będą w Łodzi warto pamiętać o odwiedzeniu Stacji Radegast, jednego z najważniejszych miejsc gdzie spotykały się losy mieszkańców getta Litzmanstadt. To tutaj przyjeżdżali Żydzi z Europy do getta, a następnie z tej stacji wyjeżdżały transporty w kierunku Chełmna nad Nerem (Kulmhof) i Auschwitz-Birkenau.

Polish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech English French German Hebrew Italian Japanese Korean Norwegian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian