Drukuj

Łódź - Pomnik Historii

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków w Polsce, którą nadaje prezydent kraju dla danego zabytku. Tytuł Pomnika Historii to najważniejsze wyróżnienie dla zabytków świadczące o ich wysokiej, jakości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego Polski.

Dokładnie 17 lutego 2015 r. do grona zaszczytnych miejsc tego rodzaju dołączyła Łódź. Doceniony został wielokulturowy charakter przemysłowy miasta.

W gronie uhonorowanych zabytków znalazły się:

Fabryka Ludwika Geyera (Biała Fabryka - CMW) z zabudową rezydencjonalną oraz parkiem i skansenem miejskiej architektury drewnianej - Piotrkowska 280-286.


Zespół fabryczno-mieszkalny Karola Wilhelma Scheiblera (Księży Młyn, Centrala i Park Źródliska): pałac - Muzeum Kinematografii w Łodzi, osiedle robotnicze, budynek przędzalni (lofty), szkoła przyfabryczna, sklep - tzw. konsumy, budynek straży pożarnej, zespół willowy Matyldy i Edwarda Herbstów z parkiem, Park Źródliska.

Pałac Izraela K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15-17 - Muzeum Miasta Łodzi wraz z biurem fabrycznym i przędzalnią wysoką (hotel) oraz ogrodzeniem z monumentalną bramą.
Nekropolie łódzkie - ul. Ogrodowa, ul. Bracka; Cmentarz żydowski, Mauzoleum Poznańskiego i kaplica Silbersteinów.

Układ urbanistyczno-przestrzenny ulicy Piotrkowskiej na całej długości z placem Wolności włącznie do pl. Niepodległości.

Według słów prezydenta: Cieszę się, że przyznając zaszczytny tytuł, mogę podziękować za to, co udało się zrobić w Łodzi w zakresie rewitalizacji, ochrony zabytków i przywracaniu blasku wielkiego przemysłowego miasta - mówił podczas uroczystości prezydent RP, podkreślając, że to dzieło musi trwać, a przemysłowa przeszłość i przedsiębiorczość dawnych mieszkańców powinny także współcześnie inspirować nas do działania i chwytania okazji, które pojawiają się w gospodarce europejskiej.

Możemy więc śmiało wybrać się na wycieczkę po Łodzi szlakiem Pomników Historii.